Uvod ­ cile setreni

Tym sestavajici se z The Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), Risk & Policy Analysts (RPA) and Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) byl poveren Evropskou komisi (Generalnim reditelstvim pro vnitrni trh, prumysl, podnikani a male a stredni podniky) provedenim studie , jejimz cilem je zhodnoceni zmen v ramcovych podminkach a strukture chemickeho sektoru a navazujicich odvetvi, ktere probehly v dusledku Narizeni REACH. Toto setreni se zabyva obdobim 2010-2013. Soucasti teto studie je identifikace silnych a slabych stranek implementace Narizeni REACH v ohledu na strukturu trhu, moznost vyberu pro spotrebitele a prosperitu, naklady na dodrzovani pozadavku, administrativni procedury, a jine relevantni factory. Cilem tohoto setreni je doporucit zlepseni, ktera maji za cil odstranit slabiny identifikovane v predchozi studii, a ktera maji zajistit, ze budou minimalizovay mozne negativni efekty zpusobene implementaci Narizeni REACH, a ze bude maximalizovana ucinnost mechanismu v Narizeni REACH, ktera maji za cil zlepsit podminky pro podniky.

Toto setreni se tyka cele Evropske unie a ma za cil shromazdit nazory na radu otazek tykajici se implementace Narizeni REACH. 

Tento dotaznik je urcen pro pracovnika/pracovnici ve Vasem podniku, ktery/a ma vyrazne zkusenosti s implementaci tohoto Narizeni. V idealnim pripade by se melo jednat o vedouci(ho) Oddeleni pro implementaci Narizeni REACH (pokud takoveto oddeleni existuje) nebo osobu zodpovednou za zajisteni dodrzovani pravidel vyplyvajicich z Narizeni REACH. Pripadne by se mohlo jednat take, napriklad, o vlastnika firmy, vedouci oddeleni pro zdravi a bezpecnost nebo oddeleni pro vyzkum a vyvoj nebo oddeleni pro implementaci pravnich predpisu – tyto osoby jsou vsechny nejvhodnejsimi k tomu, aby vyplnili tento dotaznik. Tento dotaznik ovsem obsahuje take otazky tykajici se provozu Vasi firmy a je proto mozne ze pro nektere otazky bude vhodne konzultovat odpovedi i s jinymi oddelenimi, napr. oddelenim marketingu/prodeju a vyvoje produktu. 

Vyplnit tento dotaznik by melo trvat priblizne 45 minut; presny cas straveny vyplnovanim tohoto dotazniku bude zalezet na Vasi roli na trhu s chemickymi vyrobky a povinostmi vyplyvajicicmi z Narizeni REACH. V tomto dotazniku Vas take zadame o odhadnuti prumernych nakladu souvisejicich s konkretnimi precedurami vyplyvajicimi z tohoto Narizeni. Tento dotaznik je nastaven tak, ze jej neni nutne vyplnit cely najednou a jiz vyplnene odpovedi je mozne ulozit a vratit se k nim pozdeji, napriklad v pripade, ze byste si potrebovali promluvit s kolegy, vyhledat data nebo si vyridit jine zalezitosti.

Veskere informace, ktere poskytnete v ramci tohoto dotazniku budou brany jako duverne. Vysledky tohoto setreni budou prezentovany Evropske komisi v agregovane forme a nebudou se vztahovat k jednotlivym firmam. Nasim cilem je byt v souladu se Smernici o ochrane dat (95/46/ES) ve forme jak byla implementovata ve Spojenem kralovstvi (kde nase firma sidli) prostrednictvim Zakonu o ochrane udaju (1998). Dodrzujeme take Evropske Narizeni 45/2001o ochrane fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju institucemi EU.

Pokud mate jakekoli dotazy ohledne zachovani duvernosti nebo chcete vyplnit tento dotaznik ve formatu MS Word, prosime kontaktujte Jana Smita nebo Achillease Tsamise na emailove adrese reach­monitoring@cses.co.uk. Predem Vam dekujeme za Vase odpovedi.

T