Question Title

* 1. Prema vašem mišljenju, kolika bi trebala biti minimalna starosna granica za odlazak u mirovinu?

Question Title

* 2. Prema vašem mišljenju nakon koliko godina rada bi se trebalo otići u mirovinu?

Question Title

* 3. Trebaju li muškarci i žene imati istu granicu za odlazak u mirovinu?

Question Title

* 4. Bi li godine školovanja trebale ulaziti u staž za mirovinu?

Question Title

* 5. Kada biste imali mogućnosti, biste li išli u prijevremenu mirovinu?

Question Title

* 6. Biste li željeli raditi u mirovini (kada bi vam financijska situacija to dopuštala)?

Question Title

* 7. Kada bi razmišljali o radu u mirovini, iz kojeg bi to razloga bilo?

Question Title

* 8. Prema vašem mišljenju, koliko bi trebala iznositi mirovina za normalan život?

Question Title

* 9. Koliko vam iznosi (ili će vam iznositi) mirovina?

Question Title

* 10. Koji oblik mirovine primate (moguće više odgovora)?

Question Title

* 11. U mirovini se oslanjate /ćete se osloniti na:

Question Title

* 12. Spol:

Question Title

* 13. Godina rođenja:

Question Title

* 14. Stručna sprema

T