Zavedení inovace v posledních 3 letech

Vážený respondente,
v současné době realizujeme výzkum vědeckého a inovačního potenciálu podniků v Pardubickém kraji. Cílem projektu je posílit výzkumnou a inovační infrastrukturu v Pardubickém kraji. Prosíme Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož výsledky mohou napomoci zvýšit inovační potenciál či usnadnit zelenou a digitální transformaci Vaší firmy. Vyplnění dotazníku Vám zabere nejvýše 10 minut a všechny odpovědi budou zpracovány anonymně. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Tento výzkum je realizován Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK), CzechInvestem a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje (KHK PK).

Question Title

* 1. Zavedla Vaše firma v posledních 3 letech některé z následujících inovací (vyberte všechny relevantní odpovědi):

T