Drogi/a uczestniku/uczestniczko

Jesteśmy naukowcami z kilku europejskich uniwersytetów (Międzynarodowego Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu Complutense w Madrycie, Uniwersytetu w Gandawie, Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven, Uniwersytetu w Montpellier i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), którzy połączyli siły, aby badać zdrowie psychiczne i samopoczucie w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Celem projektu badawczego, w ramach którego zapraszamy Cię do współpracy, jest zbadanie zdolności ludzi do radzenia sobą z sytuacją pandemii koronawirusa (COVID-19) oraz sposobu, w jaki funkcjonują w tej sytuacji.

Mamy do czynienia z całkowicie nietypową sytuacją w skali globalnej. Dlatego też w tym badaniu staramy się gromadzić informacje, które pozwoliłyby nam pomagać rządom i decydentom w podejmowaniu decyzji zarówno podczas, jak i po tym globalnym kryzysie.

Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie online. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć Ci około 20-30 minut. Ponadto, co tydzień otrzymasz nowe zaproszenie, aby dobrowolnie wypełnienić kolejny, znacznie krótszy, kwestionariusz (o czasie, jaki zajmie Ci jego wypełnienie poinformujemy Cię za każdym razem). Ważne jest, abyś uczestniczył/a w ankiecie przez możliwie jak najwięcej tygodni.

Wszystkie udzielone odpowiedzi zostaną zebrane w bazie danych powiązane z kodem alfanumerycznym. Dane będą chronione hasłem, do którego dostęp będą mieli tylko badacze pracujący w ramach tego projektu badawczego.

Nie przewidujemy negatywnych skutków lub reakcji na pytania kwestionariusza online. Może się jednak zdarzyć, że niektóre pytania dotyczące delikatnych i osobistych problemów mogą powodować pewien dyskomfort. Ważne jest, abyś wiedział/a, że Twój udział jest dobrowolny i nieodpłatny i że możesz zrezygnować z udziału w dowolnym momencie.

W razie pytań lub wątpliwości w tym zakresie, możesz skonsultować się z badaczami odpowiedzialnymi za projekt badawczy za pośrednictwem następującego e-maila kontaktowego: lab.psical@gmail.com (Dr Sara Puig Pérez i Prof. Barbara Kozusznik).

Question Title

* 1. Biorąc udział w tym badaniu, potwierdzam, że:

- Otrzymałem/am wystarczającą ilość informacji o badaniu oraz o możliwość zadania pytań na jego temat.

- Rozumiem, że mój udział jest dobrowolny.

- Rozumiem, że moje dane będą traktowane anonimowo i poufnie.

- Rozumiem, że mogę wycofać się z badania, kiedykolwiek chcę i bez żadnych konsekwencji.

Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą chronione i podlegają gwarancjom określonym w ustawie o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, oraz że nie będą sprzedawane ani przekazywane w żadnym innym celu niż badania stronom trzecim lub instytucjom.

Zostałem poinformowany, że moje odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w celu badań naukowych.

Biorąc to wszystko pod uwagę, WYRAŻAM ZGODĘ na udział w badaniu:


 
3% of survey complete.

T