Chúng ta có thể làm gì để các cộng đồng Quận Thurston trở nên kiên cường hơn trước thảm họa? Hơn 20 cơ quan chính quyền tại địa phương, gồm quận, thành phố, khu học chánh, dịch vụ khẩn cấp, giao thông công cộng và các khu dành cho mục đích đặc biệt, sẽ cùng đánh giá các chiến lược nhằm giảm bớt nguy cơ từ hiểm họa tự nhiên đối với cộng đồng, như động đất, lũ lụt, bão lớn và cháy rừng.

Phản hồi của quý vị trong cuộc khảo sát này sẽ giúp cung cấp thông tin để làm căn cứ cho các hành động mà chính quyền địa phương sẽ thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại. Toàn bộ các câu trả lời của quý vị đều sẽ được bảo mật.

Khảo sát này có thể được cung cấp ở các định dạng thay thế. Để yêu cầu, quý vị vui lòng liên hệ Hội Đồng Quy Hoạch Vùng Thurston theo số 360.956.7575 hoặc thư điện tử info@trpc.org.
Nhận Thức về Hiểm Họa

Question Title

* 1. Quý vị lo ngại đến mức nào về tác động của các hiểm họa tự nhiên sau đến cộng đồng của mình?

  Không lo ngại Có phần lo ngại Rất lo ngại Không có ý kiến
Động đất
Biến đổi khí hậu
Nắng nóng cực độ
Lũ lụt
Sạt lở đất
Sóng thần
Bão lớn
Hoạt Động của Núi Lửa
Cháy rừng

Question Title

* 2. Quý vị còn lo ngại về hiểm họa nào khác chưa được liệt kê ở trên không?

Question Title

* 3. Quý vị có biết về khu vực bất kỳ nào trong vùng Quận Thurston mở rộng dễ bị hiểm họa tự nhiên ảnh hưởng không?

T