Screen Reader Mode Icon
Velkommen til spørreundersøkelse om Budor. Undersøkelsen vil ta omtrent fem minutter.

Question Title

* 1. Alder

Question Title

* 2. Hvor bor du?

Question Title

* 3. Skriv tre ord som kjennetegner Budor slik du opplever stedet i dag.

Question Title

* 4. Svarte du på brukerundersøkelsen i 2020?

0 of 31 answered
 

T