Vui lòng dành ít phút để cung cấp ý kiến phản hồi về chương trình ăn uống CHAMPSS được cung cấp tại S & E Café, PhoSure và Henry’s Hunan.  Câu trả lời của quý vị cho các câu hỏi khảo sát được giữ bí mật.  Chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp các dịch vụ cho quý vị dựa trên câu trả lời của quý vị. Ý kiến phản hồi của quý vị rất quan trọng và được đón nhận.

Question Title

* 1. Quý vị đã ăn hoặc nhận bữa ăn tại những nhà hàng CHAMPSS nào sau đây kể từ Tháng Bảy, 2020.  Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.  

Question Title

* 2. Quý vị có thường xuyên ăn ở nhà hàng CHAMPSS trước đại dịch Coronavirus không?

Question Title

* 3. Quý vị có thường xuyên ăn hoặc nhận bữa ăn từ nhà hàng CHAMPSS trong thời gian xảy ra đại dịch không?

Question Title

* 4. Vui lòng đánh giá các bữa ăn và dịch vụ mà quý vị nhận được từ S & E Café theo từng mục sau:  Bỏ qua câu hỏi này nếu quý vị không ăn tại S & E Café.

  Tuyệt Vời Tốt Cần Cải thiện Kém
Chất lượng đồ ăn
Thực đơn đa dạng
Hình thức của đồ ăn
Nhiệt độ của thực phẩm
Dịch vu khách hàng từ nhân viên nhà hàng

Question Title

* 5. Nếu quý vị đánh dấu vào mục “Cần Cải thiện” hoặc “Kém” cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, vui lòng giải thích lý do:

Question Title

* 6. Vui lòng đánh giá các bữa ăn và dịch vụ mà quý vị nhận được từ PhoSure theo từng mục sau: Bỏ qua câu hỏi này nếu quý vị không ăn tại PhoSure.

  Tuyệt Vời Tốt Cần Cải thiện Kém
Chất lượng đồ ăn
Thực đơn đa dạng
Hình thức của đồ ăn
Nhiệt độ của thực phẩm
Dịch vu khách hàng từ nhân viên nhà hàng

Question Title

* 7. Nếu quý vị đánh dấu vào mục “Cần Cải thiện” hoặc “Kém” cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, vui lòng giải thích lý do:

Question Title

* 8. Vui lòng đánh giá các bữa ăn và dịch vụ mà quý vị nhận được từ Henry’s Hunan theo từng mục sau: Bỏ qua câu hỏi này nếu quý vị không ăn tại Henry’s Hunan.

  Tuyệt Vời Tốt Cần Cải thiện Kém
Chất lượng đồ ăn
Thực đơn đa dạng
Hình thức của đồ ăn
Nhiệt độ của thực phẩm
Dịch vu khách hàng từ nhân viên nhà hàng

Question Title

* 9. Nếu quý vị đánh dấu vào mục “Cần Cải thiện” hoặc “Kém” cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, vui lòng giải thích lý do:

Question Title

* 10. Vui lòng đánh giá dịch vụ khách hàng mà quý vị nhận được từ nhân viên chương trình tại Self-Help for the Elderly (Tự trợ giúp cho Người cao tuổi) khi quý vị ghi danh hoặc ghi danh tham gia lại chương trình CHAMPSS.

Question Title

* 11. Quý vị có xem lại các tài liệu giáo dục dinh dưỡng trên trang web của CHAMPSS không?

Question Title

* 12. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của quý vị với các tuyên bố sau: Giáo dục dinh dưỡng trên trang web CHAMPSS giúp tôi duy trì và/hoặc cải thiện sức khỏe và sự an lành của mình.

Question Title

* 13. Nếu quý vị đánh dấu vào ô “Không Đồng ý” hoặc “Rất Không Đồng ý”, vui lòng giải thích ngắn gọn:

Question Title

* 14. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về chủ đề giáo dục dinh dưỡng nào?  Quý vị có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn.

Question Title

* 15. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của quý vị với các tuyên bố sau: Bởi vì tôi tham gia vào chương trình dinh dưỡng.

  Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
Tôi ăn nhiều trái cây, rau củ hoặc ngũ cốc nguyên hạt hơn.
Tôi biết nơi để nhận được trợ giúp về các mối quan ngại khác khi tôi cần.
Tôi có thể sống độc lập hơn.
Tôi cảm thấy ít bị cô lập hơn và/hoặc được kết nối nhiều hơn với cộng đồng của mình.

Question Title

* 16. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của quý vị với những tuyên bố sau đây về trang web của CHAMPSS (https://www.sfchampss.org/). 

  Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý
Trang web của CHAMPSS thân thiện với người dùng
Rất dễ để thêm các bữa ăn vào tài khoản của tôi trực tuyến.

Question Title

* 17. Thông tin Nhân khẩu học
Tuổi:

Question Title

* 18. Giới Tính:

Question Title

* 19. Xu hướng Tình dục/ Bảng dạng Giới:

Question Title

* 20. Dân tộc (vui lòng chỉ chọn một dân tộc):

Question Title

* 21. Vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ ý kiến nào khác mà quý vị có thể có.

 

T