A thuismitheoir a chara,

An mbaineann tú úsáid as feighlí leanaí? Má úsáideann, bheimid buíoch díobh dá dtiocfadh libh an suirbhé seo a líonadh isteach ionas go mbeadh eolas  againn ar bhur dtuairimí ar fheighlíocht leanaí. Is cuid den obair, an suirbhé seo, atá faoi chaibidil ag an nGrúpa Oibre um Athchóiriú agus Tacaíochtaí don Earnáil Feighlí Leanaí. Choimisiúnaigh an Dochtúir Katherine Zappone T.D. an grúpa oibre seo.

Glacfaidh an suirbhé seo thart fa deich bomaite a líonadh isteach agus beidh na freagraí a thabharfar coimeádta faoi rún.

Go ribh maith agat as d’ionchur sa suirbhé seo.

 

Bernadette Orbinski Burke

Cathaoirleach – Grúpa Oibre um Athchóiriú agus Tacaíochtaí don Earnáil Feighlí Leanaí

Príomhfheidhmeanach- Cumann Náisiúnta Feighlíocht Leanaí na hÉireann

 

Déan fadhb a thuairisciú

T