QUALITIES DESIRED IN THE NEW SUPERINTENDENT

Question Title

* 1. Kooxdee ayaad matashaa? (Fadlan dooro mid kaliya)

Question Title

* 2. Sahankan wuxuu diyaar noqon doonaa ilaa 8:00 subaxnimo ee Sebtember 23, 2021.

TILMAAMAHA: Fadlan akhri mid kasta oo ka mid ah 31ka sifo oo calaamadee 10 astaamood oo aad rumeysan tahay inay ugu muhiimsan yihiin ururkaaga xulashada musharraxa. Uma baahnid inaad mudnaanta siiso xulashadaada; si fudud u dhig calaamad jeeg agagaarka astaamaha aad u malaynayso inay ugu muhiimsan yihiin.

FADLAN XUL 10

T