Da li se osećate dobro informisani o celijakiji? Da li ste kao pacijent sa celijakijom (ili negovatelj / staratelj deteta sa celijakijom) zadovoljni trenutnim zdravstvenim sistemom? Gde tražite informacije o celijakiji? Da li znate kako se primenjuje stroga dijeta bez glutena i da li vam označavanje hrane pomaže da odaberete odgovarajuće namirnice? Da li mislite da postoji dovoljna podrška za pacijente sa celijakijom od organizacija pacijenata, osiguravajućih društava, zdravstvene zaštite i vlade?

Svesni smo teških vremena koja ste morali proći nakon što je Vama ili Vašem detetu dijagnostikovana celijakija i iznenada se suočili sa mnogim novim izazovima u Vašem životu. Stoga bismo želeli da saznamo više o Vašem iskustvu sa celijakijom kako bismo poboljšali postojeće prakse upravljanja celijakijom.

Stoga Vas ljubazno pozivamo da učestvujete u ovoj anonimnoj onlajn anketi koja je pripremljena u okviru projekta CD SKILLS. Projekat finansira Fond za regionalni razvoj Evropske unije - Danube Transnational Programme.
Glavni cilj projekta je poboljšanje zdravstvenog sistema za Vas i sve ostale osobe sa celijakijom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga i na taj način poboljšati upravljanje celijakijom za pacijente.

Upitnik / anketa se sastoji iz dva dela: U prvom delu možete testirati svoje znanje o celijakiji i bezglutenskoj ishrani. U drugom delu molimo Vas da navedete svoju situaciju i Vaše zadovoljstvo dijagnozom, medicinskom i dijetetskom podrškom, dostupnošću proizvoda bez glutena i dostupnošću dijete.

Molimo Vas, pažljivo pročitajte sva pitanja i odgovorite na njih najbolje što znate.

Ako ste pozvani zato što vaše dete ima celijakiju, a ono ne može da odgovori na pitanja, odgovorite sami ako je dete mlađe od 15 godina.

Vaši odgovori će značajno doprineti postizanju ciljeva postavljenih ovim međunarodnim projektom.

T