Cítíte se dobře informováni o celiakii? Jste jako celiak (nebo rodič/opatrovník dítěte s celiakií) spokojen se současným systémem zdravotní péče? Kde hledáte informace o celiakii? Víte, jak zavést přísnou bezlepkovou dietu a pomůže vám označení potravin k výběru vhodných potravin? Myslíte si, že je pro pacienty s celiakií dostatečná podpora od pacientských organizací, pojišťoven, zdravotnictví a vlády?

Jsme si vědomi těžkých období, kterými jste museli projít poté, co vám nebo vašemu dítěti byla diagnostikována celiakie, a najednou jste čelili mnoha novým výzvám ve vašem životě. Proto bychom se chtěli dozvědět více o vašich zkušenostech s celiakií, abychom mohli vylepšit současné postupy léčby celiakie.

Proto vás srdečně zveme k účasti na tomto anonymním online průzkumu, který byl připraven v rámci projektu CD SKILLS. Projekt je financován z Fondu pro regionální rozvoj Evropské unie - Danube Transnational Programme.
Hlavním cílem projektu je zlepšit systém zdravotní péče pro vás a všechny ostatní jedince s celiakií rozvojem inovativních služeb zdravotní péče, a tím zlepšit péči o pacienty s celiakií.

Dotazník / průzkum se skládá ze dvou částí: V první části si můžete otestovat své znalosti o celiakii a bezlepkové dietě, ve druhé části vás žádáme o upřesnění vaší situace a spokojenosti s diagnózou, lékařskou a dietní podporou, dostupností bezlepkových produktů a dostupností stravy.
Pečlivě si prosím přečtěte všechny otázky a odpovězte na ně podle svého nejlepšího vědomí.

Odpovězte prosím sami, pokud je vaše dítě mladší než 15 let.

T