Mae Bywydau Creadigol yn mapio’r holl gyfleoedd – ffurfiol ac anffurfiol – i bobl brofi a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a diwylliannol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys cerddoriaeth a chanu, drama, dawns, celf weledol a chrefft, barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, ffilm, creadigrwydd digidol – unrhyw gyfleoedd ar gyfer mynegiant creadigol. Rydym hefyd eisiau clywed gan bobl a hoffai gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn raffl ar hap i ennill grant o £150 i gefnogi eu grŵp creadigol.

Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud fel rhan o'r Prosiect Cymunedau Gwydn drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Question Title

* 1. Ydych chi'n ymwneud â grŵp / sefydliad / gweithgaredd creadigol ar hyn o bryd?

Question Title

Image

T