Wprowadzenie

Transfer embrionów to podstawowy krok w procedurze reprodukcji asystowanej  (IVF/ICSI). W różnych państwach w jamie macicy jest „podawana” różna liczba embrionów, przy czym ta liczba załeży również od doświadczenia lekarza. Obecnie istnieje jednak bardzo ograniczona informacja na temat tego, jakie są preferencje samych pacjentek.

Ninejsza Ankieta ma na celu zebranie więcej informacji na temat opinii i doświadczenia pacjentek z problemami reproduktywnymi w sprawie transferu embrionów. Ankieta skierowana jest do kobiet, którе obecnie przechodzą procedurę in vitro lub już przeszły taką procedurę.

Ankieta składa się z 4 części:  informacja ogólna; preferencje i oczekiwania, związane z rodziną i ciążą; posiadana wiedza w sprawie transferu embrionów; doświadczenie osobiste z procedury.

Odpowiedzi w tej Ankiecie będą opracowywane przez ESHRE (Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii) przy tworzeniu Wytycznych dotyczących liczby zarodków, jakie mogą być „podawane” w IVF/ICSI. Informacja, otrzymana na podstawie Ankiety, może pomóc specjalistom, zajmującym się problemami reproduktywnymi, w doskonaleniu ich pracy.

Question Title

* 1. Wypełniając tę ankietę, zgadzasz się, że ESHRE będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą deklaracją prywatności (https://www.eshre.eu/Privacy-Declaration-ESHRE)

T