Inleiding

Embryoterugplaatsing is een essentiële stap in een fertiliteitsbehandeling of vruchtbaarheidsbehandeling (In-vitrofertilisatie of  IVF/ICSI). Er zijn verschillen in de praktijk tussen landen en dokters met betrekking tot het aantal embryo’s dat teruggeplaatst wordt tijdens deze procedure. Op dit moment is er zeer weinig informatie over wat patiënten hierrond verkiezen.

Met deze vragenlijst willen we graag de mening over en ervaringen met embryoterugplaatsing bevragen. Deze vragenlijst is gericht op vrouwen die momenteel een fertiliteitsbehandeling ondergaan, of die dit eerder gedaan hebben.

De survey bestaat uit 4 delen die focussen op achtergrond informatie, wensen en overtuigingen rond familieplanning en zwangerschap, kennis over embryoterugplaatsing en ervaring met de procedure.

The resultaten van deze vragenlijst zullen gebruikt in een ESHRE richtlijn rond het aantal embryo’s dat teruggeplaatst moet worden in een IVF/ICSI cyclus. Door het invullen van deze vragenlijst help je de fertiliteitsartsen om betere fertiliteitsbehandelingen te geven.

Question Title

* 1. Door het invullen van deze vragenlijst ga je akkoord dat ESHRE je gegevens gebruikt zoals beschreven in onze privacy verklaring  (https://www.eshre.eu/Privacy-Declaration-ESHRE)

T