Úvod

Přenos embryí je zásadním krokem při léčbě tzv. umělým oplodněním (IVF / ICSI). Mezi zeměmi a lékaři existují rozdíly v tom, zda se přistupuje k přenosu jednoho nebo více embryí současně. V současné době existuje jen velmi málo informací o tom, co upřednostňují pacienti.

Pomocí tohoto dotazníku bychom chtěli shromáždit názory a zkušenosti žen ohledně přenosu embryí. Dotazník je zaměřen na ženy, které podstupují léčbu neplodnosti nebo které v minulosti léčbu neplodnosti podstoupily.

Dotazník se skládá ze 4 částí zaměřených na základní informace, přání a přesvědčení týkající se budování rodiny a těhotenství, znalosti o přenosu embryí a zkušenosti s tímto postupem.

Odpovědi budou zpracovány ESHRE (Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii) v rámci práce na Odborném doporučení ohledně  počtu embryí k přenosu v IVF / ICSI. Vyplněním tohoto průzkumu máte šanci pomoci specialistům na neplodnost poskytovat lepší léčbu!

Question Title

* 1. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s tím, že ESHRE bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů (https://www.eshre.eu/Privacy-Declaration-ESHRE)

T