Avsnitt A – allmän befolkning

Syftet med denna undersökning är att få en bättre förståelse av befolkningens kunskap om hjärtrytmrubbningar och hur de kan påverka människors vardag. Genom att fylla i den här enkäten kommer vi att få en bättre insikt i vilka ytterligare steg som behövs för att öka medvetenheten, utbilda vårt samhälle och förbättra vården. Denna undersökning genomförs på uppdrag av EHRA SIC (European Heart Rhythm Association – Survey and Scientific Initiatives Committee) och patientkommittén. Undersökningen är helt anonym. Inga uppgifter efterfrågas som gör det möjligt att dra några slutsatser om dig personligen. Vi kommer också att lägga till länkar till webbsidor för att ge ytterligare information om det behövs. Enkäten kommer att ta mindre än 10 minuter att fylla i. Tack så mycket för ditt deltagande och bidrag till detta viktiga ämne.


Question Title

* 1. Ansvarsfriskrivning (desclaimer)

Vi kommer inte att avslöja din identitet till någon tredje parter. Vi följer den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Alla personuppgifter som erhålls i samband med denna undersökning kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas av ESC för marknadsundersökningar och inte för marknadsföring. Undersökningsresultaten kommer att sparas i högst 48 månader för analys och kvalitetskontroll. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och din rätt att få tillgång till, ändra eller ta bort dina personuppgifter. Du kan när som helst be om att få veta vilka personuppgifter som lagras. Om du har några frågor om dataskydd eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta vår dataskyddsombud (DPO) på dpo@escardio.org. Du har rätt att när som helst avsluta ditt deltagande i denna undersökning. Bekräfta att du har läst ovanstående och samtycker till att delta i denna undersökning.

T