Acest demers face parte dintr-un studiu sociologic ce îşi  propune să analizeze orașul Deta din perspectiva agenților economici ce activează în diverse domenii. Răspunsurile vor ajuta echipa de specialişti urbanişti care se ocupă de actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al orașului să identifice problemele, pentru a putea formula propuneri care să servească dezvoltării comunității. Vă invităm să acordaţi aproximativ 8 minute completării acestui chestionar. Răspunsurile sunt confidenţiale, iar chestionarul este anonim. Vă mulțumim pentru implicarea activă în dezvoltarea orașului Deta!

T