Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình hôi thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm Plastics & Rubber Vietnam 2024. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình:
Many thanks for your interest in our events which are held alongside Plastics & Rubber Vietnam 2024. Please provide the required information below to register to join our events:

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi:
If you need further assistance, please contact us:
T: +84 28 3622 2588 (ext. 161 - Ms. Donna)
E: plasticsvietnam@informa.com

Question Title

* 1. Họ tên | Full name:

Question Title

* 2. Chức vụ | Job title:

Question Title

* 3. Số di động | Mobile number:

Question Title

* 4. Email:

Question Title

* 5. Tên công ty | Company name:

Question Title

* 6. Địa chỉ công ty | Company address:

Question Title

* 8. Vui lòng cho biết quý vị muốn tham dự chương trình nào: | Please select the programme you would like to attend:

T