Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Hội thảo "Empowering Packaging Success: Beyond Aseptic Solutions with Lamipak's 360 Marketing Support, Technical Excellence Service and Agile Supply Chain Managment"
  • Thời gian: 9:00 - 17:00
  • Ngày: 04 - 05/04/2024
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 3, Hall B1, SECC, Quận 07, TP. Hồ Chí Minh
Đây là hội thảo chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm PROPAK VIETNAM 2024, vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình. Chương trình không mất phí tham dự.

---
Many thanks for your interest in our Seminar Programme: "Empowering Packaging Success: Beyond Aseptic Solutions with Lamipak's 360 Marketing Support, Technical Excellence Service and Agile Supply Chain Managment"
  • Time: 9:00 - 17:00
  • Date: 04 - 05/04/2024
  • Venue: Seminar room 3, Hall B1, SECC District 07, HCMC, Vietnam

This Seminar Programme is held alongside PROPAK VIETNAM 2024, please provide the information below to register to join our events. The program is free to attend.

---
Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi | If you need further assistance, please contact us:

Ms. Hà Giang (Donna)

T: +84 28 3622 2588 (ext. 161)

E: donna.ha@informa.com

Question Title

* 1. Your full name | Họ tên:

Question Title

* 2. Your job title | Chức vụ:

Question Title

* 3. Your mobile number | Số di động:

Question Title

* 4. Your email | Email:

Question Title

* 5. Your company name | Tên công ty:

Question Title

* 6. Company address | Địa chỉ công ty:

Question Title

* 9. Anh/chị muốn tham dự vào ngày nào? | Which day do you want to participate?

T