Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Hội thảo chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm PROPAK VIETNAM 2024 diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2024 tại Hall A+B1, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, Tp.HCM. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình. Chương trình không mất phí tham dự.

Many thanks for your interest in our Seminar Programme which are held alongside PROPAK VIETNAM 2024 happen from 3 - 5 April 2024. Please provide the required information below to register to join our events. The programme is free to attend.

Xem chi tiết chương trình | Latest Diary of Event

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi | If you need further assistance, please contact us:

Ms. Hà Giang (Donna)

T: +84 28 3622 2588 (ext. 161)

E: donna.ha@informa.com

Question Title

* 1. Your full name | Họ tên:

Question Title

* 2. Your job title | Chức vụ:

Question Title

* 3. Your mobile number | Số di động:

Question Title

* 4. Your email | Email:

Question Title

* 5. Your company name | Tên công ty:

Question Title

* 6. Company address | Địa chỉ công ty:

Question Title

* 9. Please choose which seminars you would like to attend | Vui lòng chọn chương trình quý vị muốn tham dự"

T