Vlada Republike Hrvatske je u okviru 4. kruga porezne reforme javnosti predstavila planirane izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih svota s osnove materijalnih prava. Riječ je o prijedlozima o kojima će se ove jeseni voditi rasprava prilikom izmjena Zakona o porezu na dohodak.
Koje je Vaše mišljenje o prijedlozima?
Prema prijedlogu radnici  mlađi od 25 godina starosti  ne bi plaćali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Question Title

* 1. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 2. Molim Vas komentirajte

Radnici od 26 godina do 30 godina starosti plaćali bi 50% od obračunane svote poreza na  dohodak i prireza.

Question Title

* 3. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 4. Molim Vas komentirajte

Nakon dugo vremena, predlaže se povećanje svote neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn

Question Title

* 5. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 6. Molim Vas komentirajte

U nove kategorije neoporezivih primitaka uvrstili bi se troškovi smještaja i prehrane za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Question Title

* 7. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 8. Molim Vas komentirajte

Predlaže se uvođenje CRO kartice - naknade za korištenje ugostiteljskih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kn

Question Title

* 9. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 10. Molim Vas komentirajte

U nove kategorije neoporezivih primitaka uvrstili bi se troškovi za redovnu skrb djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Question Title

* 11. Smatram da je ovaj prijedlog:

Question Title

* 12. Molim Vas komentirajte

Question Title

* 13. Spol:

Question Title

* 14. Dob:

Question Title

* 15. Regija:

Question Title

* 16. Stručna sprema:

Question Title

* 17. Veličina tvrtke u kojoj radite:

Question Title

* 18. Tip vlasništva tvrtke:

Question Title

* 19. Radni status:

T