Uvod

Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta (engl. European Association of Hospital Pharmacists, skr. EAHP) je osnovalo Posebnu interesnu grupu (engl. Special Interest Group, skr. SIG) kako bi se bolje razumela trenutna i buduća upotreba prethodno napunjenih špriceva (engl. Prefilled medicines syringes, skr. PFS) u bolnicama.
 
Prethodno napunjeni špric je formulisan sa jednom ili više aktivnih supstanci, u određenoj koncentraciji i zapremini, u napunjenom injekcionom špricu koji je spreman za parenteralno davanje pacijentu. Prethodno napunjeni špricevi imaju za cilj da smanje medicinske greške i vreme potrebno za pripremu parenteralnog leka od strane osoblja na klinici. Prethodno napunjeni špricevi su proizvedeni/pripremljeni u farmaceutskoj industriji ili bolničkoj apoteci.
 
Prijavljene su prednosti i nedostaci za prethodno napunjene špriceve. Posebna interesna grupa priprema sveobuhvatan pregled literature o prethodno napunjenim špricevima.
 
Upotreba prethodno napunjenih špriceva u bolnicama je već godinama značajno veća u Severnoj Americi nego u Evropi. Nedavno je povećana upotreba prethodno napunjenih špriceva u nekim evropskim zemljama.
 
Ovaj upitnik je osmišljen da prikupi stavove i mišljenja širokog spektra zdravstvenih radnika, menadžera i profesionalnih udruženja o trenutnoj i budućoj upotrebi prethodno napunjenih špriceva. Svojim učešćem u popunjavanju ovog upitnika pomažete Posebnoj interesnoj grupi da pripremi izveštaj za EAHP i druge zainteresovane strane kako bi se podržalo korišćenje prethodno napunjenih špriceva u evropskim bolnicama.
 
Za popunjavanje ovog upitnika je potrebno otprilike 10 do 15 minuta.
 
Posebna interesna grupa EAHP-a se unapred zahvaljuje učesnicima na učešću u istraživanju.

T