Loome Eesti maapiirkondadesse 15 000 tasuvat töökohta!

Hea eestimaalane

Aita mul saada paremat ülevaadet, milline on tööhõive olukord Sinu kodukandis.
Küsimustik on anonüümne ja sellega kogutud andmeid kasutan seadusandlike algatuste välja töötamiseks Riigikogus.

Küsimustikule vastamiseks kulub paar minutit.

Suur tänu!
 
Lauri Läänemets
Riigikogu saadik
www.saadik.ee

Kui soovid minuga ühendust võtta, saada mulle e-kiri lauri.laanemets@riigikogu.ee

Question Title

* 1. Märgi palun oma tööhõive staatus

Question Title

* 2. Kui rahul oled oma tööga praegu?

Question Title

* 5. Palun kirjelda põhjalikumalt, mida sooviksid oma praeguse töö juures muuta?

Question Title

* 6. Kirjelda, mis laadi töökohti oleks vaja Sinu kodukanti, et tõsta tööhõivet ja pakkuda inimestele sobivat kutsealast väljundit?

Question Title

* 9. Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Sinu arvates kõige paremini Su leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?

Question Title

* 10. Lõpetuseks palun määra oma vanus ja sugu

  mees naine
kuni 24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 või vanem

Question Title

* 11. Kui soovid minult edaspidi saada infot algatuse käekäigu kohta, jäta siia oma e-posti aadress.

T