Poštovani/Poštovana,

niže je specifični dio upitnika, koji se odnosi na kategoriju Nagrade za koju se prijavljujete! Bitno je da sve podatke upišete u jednom potezu (odnosno, da upitnik ispunite odjednom, bez odlaska sa stranice jer se tada vaši podaci gube).

Sva su pitanja obavezna, a kod podataka koje nemate molimo da upišite 0. Kod opisnih pitanja molimo da pokušate što detaljnije objasniti Vaše prakse kako bi ih Odbor što kvalitetnije mogao razumjeti.

Sretno!

Question Title

* Molimo Vas navedite broj zaposlenika/ca s invaliditetom prema vrsti ugovora koje ste zaposlili u periodu 1. listopad 2010 - 1. listopad 2011. godine:

Question Title

* Molimo Vas navedite da li je u navedenom razdoblju došlo do prestanka ugovora o radu sa zaposlenom osobom s invaliditetom, ako 'da' navedite za koliko je OSI takvih prestanaka bilo?

Question Title

* Ukoliko je došlo do prestanka ugovora, molimo navedite razloge:

Question Title

* Molimo Vas da navedete jeste li umjesto osobe s invaliditetom kojoj je prestao ugovor o radu (vezano uz prethodno pitanje), zaposlili drugu osobu s invaliditetom?

Question Title

* Provodite li analizu radnih mjesta koja uključuje i eventualne zaposlenike s invaliditetom (odnosno jesu li u opisu radnih mjesta jasno navedeni uvjeti i osobe s raznim vrstama invaliditeta koje bi mogle biti zaposlene na tom radnom mjestu)

Question Title

* Molimo upišite točan broj novozaposlenih u periodu 1. listopad 2010. - 1. listopad 2011.

Question Title

* Jeste li uslijed zapošljavanja osobe s invaliditetom izvršili prilagodbu radnog mjesta u skladu s potrebama osobe s invaliditetom u periodu od 1. listopada 2010. - 1. listopada 2011.?

Question Title

* Ukoliko je odgovor na prethodno pitanja „a) da“ ili „c) prilagodba je u tijeku“, molimo navedite koju ste vrstu prilagodbe radnog mjesta izvršili:

Question Title

* Molimo odgovorite kako pri zapošljavanju novih zaposlenika/ca osiguravate jednake mogućnosti za osobe neovisno o njihovom invaliditetu. Navedite primjere po pojedinim procesima regrutacije i selekcije:

 
20% of survey complete.

T