• Deutsch
  • English
  • Français
  • Hrvatski
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Ελληνικά
Szanowni Państwo,
niniejsza ankieta dotyczy praktyk i problemów związanych z komunikacją naukową w humanistyce i naukach społecznych. Pytania dotyczą następujących aspektów komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych:
  • publikowania i komunikowania się
  • czytania, pisania i współpracy naukowej
  • wyszukiwania, odkrywania i udostępniania materiałów
OPERAS to rozproszona europejska infrastruktura badawcza służąca rozwojowi otwartej komunikacji naukowej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (identyfikator umowy o grant: 871069).
Państwa odpowiedzi umożliwią nam zebranie informacji o doświadczeniach w zakresie komunikacji naukowej z różnych dyscyplin naukowych i pozwolą lepiej oddać sytuację na tym polu w naukach społecznych i humanistycznych. Będziemy niezmiernie zobowiązani za wypełnienie ankiety.
Po wypełnieniu ankiety mogą Państwo wziąć udział w naszej loterii i wygrać wybraną przez siebie książkę z Association of European University Presses (AEUP).
W każdej chwili może Pan(i) wrócić, aby zmienić swoje odpowiedzi w ankiecie, aż do momentu kliknięcia „Gotowe” na końcu.
Zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, Państwa odpowiedzi pozostaną całkowicie poufne.
Jeśli napotkają Państwo na jakiekolwiek trudności techniczne lub będą potrzebować dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem operas-p-zadar@unizd.hr
PROFIL RESPONDENTA/KI LUB BADACZA/KI

Question Title

* 2. Instytucja

Question Title

* 3. Status naukowy

Question Title

* 4. Czy prowadzi Pan(i) zajęcia ze studentami?

 
6% of survey complete.

T