रोकथाम, पारिवारिक सहायता, रिकभरी सहायताहरू, आवास, उपचार र सङ्कट व्यवस्थापन सेवाहरू लगायत
फ्र्याङ्कलिन काउन्टीका मानसिक स्वास्थ्य तथा दुर्व्यसनसम्बन्धी सेवाहरूका बारेमा धारणाहरू

Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) ले मानिसहरूलाई आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य तथा दुर्व्यसनसम्बन्धी सेवाहरूसँग जोड्छ । ADAMH ले फ्र्याङ्कलिन काउन्टीमा बसोबास गर्ने सबैजनालाई यो सर्वेक्षणमा सहभागी हुन अनुरोध गर्छ । यो सर्वेक्षणका नतिजाहरूले ADAMH लाई मानिसहरूलाई उत्तम सेवाहरूसँग जोड्नमा अझ राम्रो काम गर्नमा मद्दत गर्नेछ । यो सर्वेक्षणमा तपाईंलाई नाम वा ठेगाना जस्ता व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउन भनिने छैन । यो सर्वेक्षण नोभेम्बर 15, 2020 मा सकिनेछ ।

ADAMH ले तेस्रो पक्षीय कम्पनी Measurement Resources Company को सहयोग लिएर यो सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दैछ । तपाईंसँग यो सर्वेक्षणका बारेमा कुनै पनि प्रश्न छ वा तपाईंलाई सहायता चाहिन्छ भने कृपया epafford@measurementresourcesco.com मा इमेल गर्नुहोस् वा 614-947-8899 मा फोन गर्नुहोस् ।

यो सर्वेक्षणको अन्त्यमा तपाईं $100 बराबरको दुईवटा Amazon उपहार कार्डहरू मध्ये एउटा कार्ड जित्न सकिने चिठ्ठामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ।

Question Title

* 1. के तपाईं ओहायोको फ्र्याङ्कलिन काउन्टीमा बसोबास वा काम गर्नुहुन्छ ?

T