Waad ku mahadsan tahay in aad qaadatid wareysigaan gaaban oo ku saabsan waxa aad kala kullantay gaadiidka Seattle. Jawaabahaada aan la ogaan doonin in aad adiga bixisay waxay nagu kaalmeyn doonaan in aan fahamno sida loo horumariyo helitaanka gaadiidka ka jira bulshadaada. Fadlan si buuxdo iyo si dhamays tiran uga jawaab ilaa inta aad kartid.

Question Title

* 1. Sidee ayaad ula socotaa mid kasta oo ka mid ah kuwaan?

  Weligey ma maqlin tani Waan maqlay, hase ahatee ma sharaxi kari Waan sharaxi karaa, hase ahatee weligey ma isticmaalin Waxaan isticmaalay hal mar Waxaan isticmaalaa hal mar ama laba mar bil kasta Waxaan isticmaalaa ugu yaraan todobadkii
Qeybsiga Baskiilka (Pronto)
CarShare (Car2Go, Zipcar, ReachNow)
RideShare (UBER, Lyft)

Question Title

* 2. Maxay yahiin saddaxda eray ama weedh hore oo maskaxda ku soo dhaca marka aad ka fakartid:

Question Title

* 3. Waxay u badan tahay in aan isticmaalo adeegyadaan haddii:

Question Title

* 4. Ma u badna in aan isticmaalo adeegyadaan haddii:  

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T