Sveiki!

Rīgas pašvaldība šobrīd īsteno 13 līdz 25 gadīgu jauniešu aptauju, lai noskaidrotu vērtējumus par jauniešu iespējām Rīgas pilsētā (brīvais laiks, izglītība, sabiedriskā līdzdalība u.c. aspekti). Ja dzīvo, mācies, strādā vai regulāri uzturies Rīgā, vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā. Tevis sniegtie vērtējumi ļaus mums kopīgi veidot jauniešiem atbilstošu un atbalstošu vidi Rīgā!

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Aptaujas rezultāti noderēs turpmāku aktivitāšu un attīstības plānošanai Rīgas pilsētā – tie noderēs organizācijām, pašpārvaldēm, izglītības iestādēm, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un citiem!

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10-15 minūtes Tava laika!

Paldies Tev par anketai veltīto laiku!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes jomas komanda

T