Ներածություն


Համայնքի կարիքների հետազոտության նպատակը․ Ամեն տարի Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը ստանում է մոտ 32 946 000 ԱՄՆ դոլար Համայնքի զարգացման դաշնային դրամաշնորհներից (CDBG), Բնակարանային ներդրումների գործընկերությունից (HOME) և Արտակարգ իրավիճակների լուծման դրամաշնորհներից (ESG) Հետևյալ Ծրագրերն աջակցում են համայնքների զարգացմանն ուղղված գործողություններին՝ կառուցելու ավելի ամուր և դիմացկուն թաղամասեր, հիմնականում ցածր և միջին եկամուտ ունեցող անձանց համար:

Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի զարգացման վարչությունն իր հնգամյա պլանավորման գործընթացի շրջանակներում կցանկանար լսել Ձեր կարծիքը CDBG, HOME և ESG միջոցների օգտագործման մասին։ Ձեր կարծիքը կօգնի որոշումներ կայացնել՝ համայնքներում վարչաշրջանային ներդրումներ կատարելու մասին: Հարցումին մասնակցելու համար Ձեզանից կպահանջվի 10 րոպեից քիչ ժամանակ։

Աստղանիշով նշված հարցերին (*) անհրաժեշտ է պատասխանել:

Question Title

* 1. Խնդրում ենք ընտրել Ձեր հիմնական հարաբերությունները Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի հետ: (ստուգեք ամենը, ինչ կիրառելի է)

Question Title

* 2. Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի ո՞ր փոստային ինդեքսում եք անցկացնում Ձեր ժամանակի մեծ մասը (ապրում, աշխատում, սովորում և այլն)?

T