Dragi maturanti, 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi upitnik kojemu je cilj ispitati vaše mišljenje o nekoliko tema u vezi sa školskim predmetom Hrvatski jezik i ispitom državne mature iz Hrvatskoga jezika.

Vaše nam je mišljenje o tim temama važno kako bismo na temelju toga mogli donositi odluke. Stoga vas molimo da upitnik ispunite iskreno i u cijelosti. Rezultati će biti anonimizirani i analizirani isključivo na skupnoj razini.

Hvala!Question Title

* 1. Kojega si spola?

Question Title

* 2. Koju školu pohađaš?

Question Title

* 3. Označi tip škole koju pohađaš.

T