Xin vui lòng dành vài phút để điền vào bản thăm dò ý kiến này và cùng chúng tôi định hướng tương lai của PBID trung tâm thành phố San Jose!
Kể từ năm 2007, Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố San Jose (SJDA) đã quản lý khu vực cải tiến cơ sở vật chất thuộc trung tâm thành phố (PBID). PBID thực hiện việc đánh giá về những cơ sở vật chất ở trung tâm thành phố trong một khu vực cụ thể để tài trợ cho việc nâng cao những dịch vụ, bao gồm đội vệ sinh và đội bảo an Groundwerx, bảo trì cây xanh và trồng hoa, mỹ thuật đường phố, hỗ trợ phát triển kinh doanh, v.v. Thông qua PBID, những chủ sở hữu bất động sản và doanh nghiệp có vai trò trong việc giúp đạt được mục tiêu về một trung tâm thành phố San Jose sạch sẽ, an toàn, xinh đẹp và đầy sức sống. Để tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố San Jose và PBID, hãy truy cập sjdowntown.com.

PBID được tái ủy quyền mỗi mười năm. Nhiệm kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2022 và trong quá trình tái ủy quyền, SJDA muốn thu thập những ý kiến để làm thế nào có thể tiếp tục cung cấp những dịch vụ có giá trị cho tất cả thành viên có giao dịch tại Trung Tâm Thành Phố San Jose. Quý vị chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 phút để điền vào bản thăm dò ý kiến dưới đây. Sự đóng góp của quý vị sẽ được xem xét khi chúng tôi lên kế hoạch tiếp tục thực hiện những dịch vụ PBID tại trung tâm thành phố San Jose.

Question Title

Image
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T