Vážená kolegyně, vážený kolego,

pracovní skupina pro zdravotní gramotnost EFIC (EFIC Health Literacy Working Group) plánuje vytvořit další materiály na podporu zdravotníků pečujících o pacienty s bolestí.

Zveme Vás k účasti na krátkém průzkumu, jehož cílem je stanovit obsah a formát materiálů týkajících se zdravotní gramotnosti, které by byly pro Vás a Vaše pacienty nejužitečnější.

Odpověď na anonymní dotazník zabere pouze dvě minuty.

Question Title

* 1. Jaká je Vaše profese?

Question Title

* 2. Jak dlouho pracujete ve své profesi?

Question Title

* 3. S jakým pohlavím se ztotožňujete?

Question Title

* 4. Chcete se dozvědět více o tématu zdravotní gramotnosti, abyste mohl(a) podpořit své pacienty v rozvoji lepších dovedností v této oblasti?

Question Title

* 5. Jaký materiál pro zdravotní gramotnost by byl pro vás užitečný? (možno více odpovědí)
Chtěl(a) bych vice informací:

Question Title

* 6. Uvítal(a) bych praktický nácvik:

Question Title

* 7. Jaký formát byste si pro vás představoval(a) pro materiály o zdravotní gramotnosti? (možno více odpovědí):

T