Question Title

* INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA

Question Title

* Breu descripció del vostre projecte en castellà
265 caràcters com a màxim, espais inclosos

Question Title

* Títol d'una obra que estigueu representant

Question Title

* Inclou una imatge del teu projecte

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

* Inclou una altra imatge (opcional)

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

* Envia'ns un vídeo breu i el mostrarem a l'estand i via xarxes socials. (opcional)
Indica l'enllaç de youtube o de descàrrega (o envia el vídeo a barbara.llop@gencat.cat)

Tràiler breu, màxim 55 segons. Sense cairons ni retolacions. Alta qualitat, idealment 1920x1080. Format .mp4.

Question Title

* Indica el nom de la companyia + el nom del projecte per presentar el vídeo


ASSISTÈNCIA A MERCARTES

Question Title

* Contacte de la persona que assistirà a Mercartes 2021

Question Title

* Inclou una foto de carnet de la persona que assistirà a Mercartes

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

* Contacte d'una 2a persona que assistirà a Mercartes 2021 (opcional, en cas d'assistir-hi dues persones)

Question Title

* Foto de carnet de la 2a persona (opcional, en cas d'assistir-hi dues persones)

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

* Dia i hora aproximada d'arribada a la fira

Question Title

* Dia i hora aproximada que marxareu de la fira


PROTECCIÓ DE DADES


En relació amb la vostra participació a l’estand de Catalan Arts a Mercartes 2021, us informem que l’ICEC editarà un directori que distribuirà en suport paper, entre les persones que assisteixin a la fira, i que també el publicarà digitalment a través del web i xarxes de Catalan Arts, en què inclourà les dades que ens heu facilitat a través del formulari de participació, amb l’objecte de donar suport a la vostra tasca i de fomentar el teixit d’una xarxa de contactes que contribueixi a internacionalitzar la creació cultural catalana.
L’ICEC també pot eventualment enregistrar audiovisualment i fotografiar alguns moments de l’activitat de l’estand i de les persones que hi participen amb finalitat de promoció i difusió. La participació en l’estand comporta la cessió de les dades personals facilitades a l’entitat organitzadora de Mercartes (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (La Red).) per a la seva inclusió en el catàleg de la fira per a la seva distribució en suport paper i comunicació pública a través de web i xarxes.

L’acceptació del tractament de les vostres dades personals (dades de contacte que ens heu facilitat, i imatge/veu obtingudes amb l’enregistrament de l’activitat), en les condicions que s’indiquen a continuació, és una condició necessària perquè pugueu participar en l’activitat.
Condicions sobre el tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “Projectes Catalan Arts”:
Responsable del tractament INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 Barcelona
Telèfon: 933 162 770  / icec.gencat.cat
Finalitat del tractament Edició d’un llibret per a distribució entre els assistents a l’activitat i la seva publicació digital.
Difusió per Internet i altres xarxes de l’enregistrament audiovisual i imatges de l’activitat.
Legitimació Condicions contractuals
Destinataris Publicació de les dades (edició/distribució llibret i posada a disposició per Internet i altres xarxes de l’enregistrament audiovisual i imatges de l’activitat). Cessió a Mercartes, Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) (CIF G-61486445. Calle Hospital, 51, de Barcelona) y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (La Red). (comunicacion@mercartes.es)
Període de conservació Llibret: 5 anys des de la participació en l’activitat
Enregistrament imatge/veu: Mentre la difusió es consideri d’interès cultural general.
Drets de les persones Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a internacional.icec@gencat.cat

Question Title

* HE LLEGIT LA INFORMACIÓ ANTERIOR I ACCEPTO PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT EN LES CONDICIONS ANTERIORS.

T