• English
  • Tiếng Việt
Ngày: 08/12/2020
Giờ: 14:00 - 16:00 (Vietnam time)
Thể lệ tham gia:
- Miễn phí tham dự
- Ban tổ chức sẽ chọn lựa các khách tham dự phù hợp để kết nối với các doanh nghiệp
đến từ Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản - JETRO theo
các thông tin được điền ở bảng bên dưới

T