Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm MTA Hanoi 2022. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình:

Many thanks for your interest in our seminar which are held alongside MTA Hanoi 2022. Please provide the required information below to register to join our events.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi:

If you need further assistance, please contact us:
Ms. Trân Lê, T: +84 28 3622 2588 (ext. 115), E: Jasmine.Le@informa.com

Question Title

* 1. Your full name | Họ tên:

Question Title

* 2. Your job title | Chức vụ:

Question Title

* 3. Your mobile number | Số di động:

Question Title

* 4. Your email | Email:

Question Title

* 5. Your company name | Tên công ty:

Question Title

* 6. Company address | Địa chỉ công ty:

Question Title

* 8. Please select the programme you would like to attend | Vui lòng cho biết quý vị muốn tham dự chương trình nào?

T