• English
  • Tiếng Việt
Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình THAM QUAN THEO ĐOÀN trong khuôn khổ triển lãm MTA VIETNAM 2024.

Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình.

*Lưu ý, chương trình tham quan theo đoàn chỉ hỗ trợ đăng ký cho đoàn từ 4 người trở lên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi:

T: +84 33 470 5443 (Thành Phạm)
E: Justin.pham@informa.com

Question Title

* 1. Họ tên Trưởng đoàn:

Question Title

* 2. Chức vụ:

Question Title

* 3. Số di động:

Question Title

* 4. Email:

Question Title

* 5. Tên công ty:

Question Title

* 6. Địa chỉ công ty:

Question Title

* 8. vui lòng đánh dấu vào sản phẩm / dịch vụ quý vị quan tâm:

Question Title

* 9. Vui lòng cho biết mục đích tham quan của quý vị:

Question Title

* 10. Quý vị biết đến triển lãm qua phương tiện nào dưới đây:

Question Title

* 11. Vui lòng lựa chọn nếu quý khách cần hỗ trợ ăn trưa tại triển lãm (Cho đoàn từ 4 thành viên trở lên):

Question Title

* 12. Vui lòng lựa chọn nếu quý khách cần hỗ trợ xe đưa đón tại triển lãm (Cho đoàn từ 10 thành viên trở lên):

Question Title

* 13. Vui lòng tải về file danh sách đoàn tham quan tại đây. Sau khi điền thông tin danh sách đoàn, quý khách vui lòng tải lên trang này:

Chỉ PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF dạng tập tin.
Chọn Tập tin

T