Формуляр за кандидатстване

Лятното училище за НПО Аркутино 2019 ще се проведе в периода от 23 до 28 септември 2019 във ваканционен комплекс "Свети Тома", намиращ се в границите на резерват „Аркутино“ между Созопол и Приморско. 

Кандидатури ще се приемат до 15 август 2019 г.

Условия за кандидатстване:
  • Всяка неправителствена организация може да номинира за участие само един свой представител.
  • Кандидатът трябва да бъде с не повече от 5 години опит в неправителствения сектор;
  • Към момента кандидатът работи в неправителствена организация по нейни програми или инициативи (кандидатът не трябва да изпълнява само административни или технически функции в организацията);
  • Кандидатът следва да може да присъства на целия курс на обучение;
  • Формулярът за кандидатстване за обучителната програма на Лятното училище за НПО се подава от законния представител на организацията.
Краен срок за подаване на формуляр за кандидатстване - 15 август 2019 г.

Такса участие*:  150 лв.
* Таксата включва настаняване в двойна стая. При изрично заявено желание за настаняване в единична стая и такава възможност, се заплаща допълнителна такса. Останалите разходи по престоя (нощувки, храна и материали) се покриват от организатора. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете на: aylin@bcnl.org, или ни се обадете на тел.: 088 851 99 91, лице за контакт: Айлин Юмерова.

Question Title

* 1. Данни за номиниращата организация

Question Title

* 2. Данни за участника

Question Title

* 3. Какви са целите на Вашата организация?

Question Title

* 4. Какви са основните дейности, които осъществява Вашата организация? Моля, опишете накратко поне 2 примера за успешни програми и/или инициативи, които сте реализирали през последните 2 години, като посочите ясно целевите групи, за които сте работили.

Question Title

* 6. Въпрос към кандидата: Моля, посочете дали сте участвали в предходни семинари и/или обучения по теми, свързани с темите на Лятното училище. Ако, да - моля, опишете не повече от 3 семинара/обучения, на които сте участвали, като посочите годината, темата, организатора и мястото на провеждане.

Question Title

* 7. Въпрос към кандидата: Защо искате да участвате в Лятното училище? Какъв вид умения бихте желали да развиете/придобиете в резултат на обучението?

T