Част 1: Информация за организацията - кандидат

Указания за попълване

С настоящия формуляр се кандидатства за участие в Програмата „Предприемачество за нестопански организации“ 2019/2020, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация Америка за България и в партньорство с TELUS International Europe, УниКредит Булбанк и Аксенчър България.

Програмата включва следните етапи:

 1. Експертна подкрепа за подобряване на бизнес план и на умения за публичното му представяне;
 2. Участие в конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“, в който отличените бизнес идеи ще си разпределят награден фонд.
 3. Лаб4е – менторска програма за успешен старт, в която победителите в конкурса ще получат последваща експертна подкрепа от представители на бизнеса за развиване на стопанската си дейност.
 
Всички организации избрани за участие ще имат ангажимент след преминаване на обученията да развият концепция за собствена стопанска дейност, с която да участват в конкурса. Отличените организации следва да използват получената финансова подкрепа целево за развитие на планираната стопанската дейност.
 
Настоящият формуляр се попълва от официалния представител на кандидатстващата организация!

Моля, попълвайте формуляра, като отговаряте кратко, ясно и изчерпателно на поставените въпроси. След някои от въпросите са дадени указания за тяхното попълване.

Срок за онлайн попълване на формуляра е 26 юли 2019 г. (удължен), включително. За допълнителна информация може да посетите www.bcnl.org . Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на ел. поща anna@bcnl.org, тел (02) 981 66 17, лице за контакт – Анна Адамова.

Одобрените организации ще бъдат уведомени за включването им в програмата до края на август 2019 г.

Question Title

* 1. Данни за организацията

Question Title

* 2. Посочете имената на представителя на Вашата организация, който ще участва в Програмата и предвидените в нея срещи и задания, насочени към доразвиване и реализиране на Вашата бизнес идея:

Question Title

* 3. Откъде разбрахте за програмата:

Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с TELUS International Europe,УниКредит Булбанк и Аксенчър България.

T