Hodnocení vzdělávání

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se vzdělávání, profesního i osobního rozvoje. Cílem tohoto šetření je zmapovat postoj a přístup zaměstnanců v Moravskoslezském kraji ke vzdělávání a zjistit, jak se změnily v důsledku pandemie COVID-19. Vaše odpovědi pomohou zaměstnavatelům efektivněji nastavit proces rozvoje a reagovat na změny a Vaše aktuální potřeby v této sféře.

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 15 minut. Účast na dotazníkovém šetření je anonymní a zcela dobrovolná.

Předem děkujeme za Vaše odpovědi,

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, sekce vzdělávání

Odborný garant výzkumu: Ladislav Buček, 777 038 343, ladislav.bucek@everesta.cz
 
Výzkum realizuje společnost Inboox CZ. V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek se můžete obrátit na metodičku šetření: Aneta Fialová, 734 579 087, aneta.fialova@inboox.cz

Question Title

* 1. Jak obecně hodnotíte důležitost pravidelného vzdělávání ve Vašem oboru? Je podle Vás:

Question Title

* 2. Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? Ohodnoťte prosím každý výrok na škále od 1 do 5, kde 1 znamená „rozhodně souhlasím“ a 5 znamená „rozhodně nesouhlasím“.

  1 - rozhodně souhlasím 2 3 4 5 - rozhodně nesouhlasím
Rád/a se učím novým věcem
Člověk se musí učit do konce svého života
Jenom po absolvování SŠ nebo VŠ vzdělání získá člověk potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání
Další vzdělávaní (včetně rekvalifikací nebo profesní zkoušky Národní soustavy kvalifikací) by mělo být povinné v oboru, ve kterém pracuji
Všemu, co potřebuje člověk umět, se naučí v praxi

Question Title

* 3. Z následujícího seznamu prosím vyberte 5 benefitů, které by Vás nejvíce motivovaly ke zlepšení výkonu v práci:

Question Title

* 4. Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5, kde 1 znamená „rozhodně souhlasím“ a 5 znamená „rozhodně nesouhlasím“.

  1 -  rozhodně souhlasím 2 3 4 5 - rozhodně nesouhlasím
Během pandemie COVID-19 jsem měl/a více času na práci na osobním rozvoji
Obor, ve kterém pracuji, se v poslední době vyvinul natolik, že se musím stále učit, abych si udržel/a potřebnou odbornou úroveň
Za posledních pár let se svět a přístup k práci tak změnil, že mám pocit, že se potřebuji učit novým dovednostem, abych mohl/a ve světě a práci bez problému fungovat
Mám pocit, že moje profese zaniká, a proto mám potřebu se rekvalifikovat
Pandemie COVID-19 ukázala, že nemám potřebné znalosti a dovednosti, abych uživil/a rodinu v případě, pokud přijdu o práci nebo moje pracovní činnost bude omezena.

Question Title

* 5. Změnil se nějak Váš postoj ke vzdělání za dobu pandemie a omezení s ní spojených?

Question Title

* 6. Jaké formy vzdělávání/rozvoje jste za poslední rok absolvoval/a, ať již v rámci své organizace nebo mimo ni? Tj. proběhly konkrétní vzdělávací akce prezenčně nebo on-line, případně oběma způsoby?

Vyberte prosím ze seznamu níže, jaké metody vzdělávání jste za poslední rok absolvoval/a a u každé metody vyberte formu vzdělávání.

Je možné, že na jednom školení jste zažil/a více metod – pak označte všechny takové.

  on-line prezenčně neabsolvoval/a jsem
instruktáž (ukázka pracovní činnosti)
mentorink (doporučení a vedení zkušenějším mentorem)
koučink (rozvoj s pomocí kouče a jím kladených otázek)
rotace práce (změna stanovišť)
přednášky
semináře (kurz se zapojováním účastníků do diskuzí)
inscenační metody (hraní rolí)
případová studie (individuální řešení problému)
demonstrace = ukázky (pracovních) postupů
workshop (hledání řešení reálného problému)
konference
trénink (cvičení konkrétních dovedností)
jinou (uveďte jakou)

Question Title

* 7. Kolik hodin přibližně jste strávil/a na absolvovaných vzdělávacích aktivitách za poslední rok (myšleno 12 měsíců zpětně od tohoto okamžiku)? Uveďte prosím do prvních dvou řádků.

Pokud si nedokážete vybavit počty hodin, zkuste alespoň v procentech odhadnout, jaký podíl školení jste absolvoval/a on-line a jaký podíl prezenční formou (uveďte prosím do 3. a 4. řádku).

Question Title

* 8. Věnoval/a jste se v posledním roce samostudiu? Pokud ano, jakou formou? Můžete zvolit více možností.

Může jít o samostudium jak za účelem zvýšení profesních dovedností, tak pro osobní rozvoj.

Question Title

* 9. Na jaká témata byly zaměřeny vzdělávací aktivity, které jste absolvoval/a za poslední rok? Můžete vybrat více odpovědí.

Question Title

* 10. Pozorujete nějakou změnu v organizaci vzdělávání (frekvence, forma, místo atd.) ve Vaší organizaci či mimo ni za poslední tři roky (2020 – 2022) poznamenané mj. epidemií COVID 19?

 
17% of survey complete.

T