Soo dhawaada

Guddiga Farshaxanka ee Gobolka Minnesota waxa uu aaminsan yahay in nolosha gobolka oo dhan ay hodan ku tahay fanka iyo waayo-aragnimada hal-abuurka leh, waxayna ka shaqeeyaan sidii loo hubin lahaa in dhammaan reer Minnesota ay ka qaybqaadan karaan oo ay ka faa'iidaysan karaan khibradahaas. Lyadoo la ogsoonyahay inay jiraa caqabadaha ama kala duwanaanshuhu ay sababtoo ah juqraafiga, naafanimada, da'da, dakhliga, jinsiyadda/ qowmiyadaha, ama arrimo kale, guddiga ayaa abuuraya qorshe lagu hourmarinayo u sinnaanta fanka.

Codkaaga ayaa muhiim ah. Guddiga Farshaxanku wuxuu u baahan yahay fikradahaaga si ay u horumariyaan qorshaha u sinnaanta farshaxanka kaas oo ka soo dhaweynaya waaya-aragnimada iyo aragtida dhammaan reer Minnesota si caawiyo in la helo bulshooyin, caafimaad qaba, iyo firfircooni. Hoos waxaa ku yaal habkayaga iyo wakhtiga:
  • Howgalinta Wareega 1 -  ilaa December 2022: La xiriir oo ka ururi fikradaha daneeyayaasha muhiimka ah 
  • Falanqaynta, Ka-qaybgalka Wareega 2, iyo Warbixinta - horraanta 2023: 
    • Isku-dubarid oo falanqee natiijooyinka wareegga 1-aad, oo diyaari casharro qabyo ah
    • Samee ka qaybgalka Wareega 2-aad si aad u ururiso jawaab-celinta wax-barashada qabyada ah
    • Isticmaal natiijooyinka Wareegga 2 si aad u diyaariso Warbixinta Ka-qaybgalka ee u dambeeya
  • Samee Qorshaha Sinnaanta - 2023: Isticmaal natiijooyinkan ka-qaybgalka iyo macluumaadka kale si aad u horumariso oo aad u hirgeliso qorshe sinnaan si ay gacan uga geysato hagidda shaqada Guddiga Farshaxanka
Horaan uga mahadcelinayaa fikradahaaga. Wax badan baro oo raac mashruuca here.

T