• English
 • Español
 • Filipino
 • Soomaali
 • Tiếng Việt
 • Հայերեն
 • العربية
 • فارسی
 • नेपाली
 • हिन्दी
 • ไทย
 • ລາວ
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文
 • 日本語
 • 한국어

Biểu mẫu báo cáo

Vui lòng báo cáo từng sự cố riêng biệt và cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Bạn có thể báo cáo thường xuyên nếu cần. Tất cả các câu trả lời đều được bảo mật và sẽ cho phép chúng tôi và các đối tác hợp tác của chúng tôi giám sát các sự cố và vấn đề nhân quyền ở Quận Sonoma trong và sau Covid-19.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng của bạn với bất kỳ cá nhân và hoặc bên thứ ba nào kể cả địa phương,

các cơ quan hành pháp của tiểu bang và liên bang. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để xác định các khu vực cần thiết và báo cáo thông tin thống kê nhằm cải thiện tốt hơn nhân quyền và phẩm giá của tất cả cư dân Quận Sonoma.

Rất tiếc, chúng tôi không thể trả lời các bài gửi. Nếu có vấn đề khẩn cấp, vui lòng GỌI 911.

Question Title

* 1. Bạn đang báo cáo cho ai?

Question Title

* 2. Vui lòng cho biết dân tộc của bạn hoặc người mà bạn đang báo cáo (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp):

Question Title

* 3. Vui lòng cho biết giới tính và / hoặc nhận dạng giới tính của bạn (chọn tất cả các câu phù hợp):

Question Title

* 4. Vui lòng cho biết tuổi của bạn

Question Title

* 5. Vui lòng cho biết nếu bất kỳ trường hợp nào trong số này mô tả bạn hoặc người mà bạn đang báo cáo (đánh dấu vào tất cả các trường hợp phù hợp):

Question Title

* 6. Ngày xảy ra

Ngày
Thời gian

Question Title

* 7. Nơi xảy ra

T