1. VPRAŠALNIK PREBIVALCI MOK

Spoštovani občani, 
v Mestni občini Kranj pripravljamo pomemben strateški dokument, Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021–2026, ki bo našo občino izpostavil kot trajnostno in zeleno destinacijo. Skupaj s turističnim gospodarstvom, kulturnimi institucijami, podpornim okoljem in občani si želimo zastaviti skupno smer in uresničljiv akcijski plan. Razvijamo turistično infrastrukturo in ponudbo Kranja, v kateri boste lahko uživali tako prebivalci kot obiskovalci in turisti. Izpostaviti in razviti želimo izjemen turistični potencial naše mestne občine ter obiskovalcem in turistom približati veliko posameznih atrakcij (zgodovinsko staro mestno jedro Kranja, Prešernov gaj, kompleks Brdo, Kanjon Kokre in Save, Jamnik, Jošt, Šmarjetna gora …).
Ker je turizem močno vpet v lokalno okolje, si želimo, da se v pripravo strategije aktivno vključite tudi prebivalci Mestne občine Kranj. Vabimo vas, da izpolnite anonimno anketo, ki vam ne bo vzela več kot pet minut in boste tako tudi vi sodelovali pri nastanku strategije. 
Anonimna anketa bo odprta do 15. aprila 2021.
Zahvaljujem se za vaše sodelovanje.

Matjaž Rakovec
župan Mestne občine Kranj
 

Question Title

1. Kako bi ocenili imidž (ugled) destinacije Kranj, če bi ga opredelili z zvezdicami? Pri tem pomeni 1 zvezdica najnižji ugled in 5 zvezdic največji ugled.

Question Title

2. Kaj po vašem destinacijo Kranj dela najbolj posebno in vabljivo za obisk? 

Question Title

3. Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen/a, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam.

  1-Sploh se ne strinjam 2-Ne strinjam se 3-Sem neopredeljen 4-Strinjam se 5-Zelo se strinjam
Podpiram turistični razvoj Mestne občine Kranj
Menim, da ima Mestna občina Kranj potencial za razvoj turizma
Pozitivni učinki dogajanja, povezanega s turizmom in obiskom dogodkov, odtehtajo negativne učnike
Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h kakovosti življenja
Razvoj turizma povečuje prometne in prostorske težave
O razvoju turizma sem dobro obveščen/-a
Turizem pozitivno vpliva na lokalno samozavest, identiteto, kulturo in dediščino destinacije
Od turizma in turistov imata lokalna skupnost in gospodarstvo koristi
Turizem naj pomaga pri ohranitvi narave in kulture
Pozitivno ocenjujem delo lokalne turistične organizacije (ZTK Kranj)
Od turizma imam tudi jaz koristi
Turizem povzroča onesnaženje okolja in obremenjevanje okolja 
Prebivalci moramo biti vključeni v načrtovanje turizma

Question Title

4. Katere so tiste prednosti, po katerih se lahko turistična destinacija Kranj najbolj razlikuje od drugih destinacij v Sloveniji. Naštejte 3 take razlikovalne prednosti.

Question Title

5. Turizem sobiva z lokalno skupnostjo. Kako bi po vašem mnenju lahko še okrepili vključevanje prebivalcev v turizem?

Question Title

6. Katere turistične privlačnosti bi morala občina Kranj kot turistična destinacija po vašem mnenju bolj izpostavljati? Označite tri, ki se vam zdijo najpomembnejše. 

Question Title

7. Kje vidite še neizkoriščene potenciale in priložnosti za turizem v Mestni občini Kranj?

Question Title

8. Kako si želite videti Kranj kot turistično destinacijo čez 5 let?

Question Title

9. Ali do leta 2025 načrtujete razvoj kakšnih poslovnih idej ali drugih projektov na področju turizma?

Question Title

10. Želite izpostaviti karkoli, kar ocenjujete kot pomembno za razvoj turizma v Mestni občini Kranj v prihodnje? Navedite.

Question Title

11. Prosim označitev vaš spol

Question Title

12. Kateri starostni skupini pripadate?

 
Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje v anketi. 

T