Jekk jogħġbok għidilna x'taħseb fuq kull frażi billi tagħżel l-aktar wiċċ li jolqtok.

Please let us know what you think about the statements by selecting one of the faces.

Question Title

* 2. Is-surmast u/jew l-għalliema jistaqsuni kif naħsibha fuq affarijiet importanti li qed jiġru fl-iskola (permezz ta' kwestjonarji, diskussjonijiet u oħrajn).

The head of school and/or the teacher ask me how I feel about important things happening in the school (through questionnaires, discussions etc.).

Question Title

* 3. Inħossni komdu/a li nitkellem mal-Kap tal-iskola jew l-Assistent Kap meta jkolli bżonn.

I find it easy to speak to the Head or Assistant Head when necessary.

Question Title

* 4. L-attivitajiet li torganizza l-iskola huma interessanti għalija. (eżempju: 'assemblies' , ħargiet, ċelebrazzjonijiet).

I find the activities organised by the school interesting (e.g. assemblies, outings, celebrations).

Question Title

* 5. Jiena nieħu gost nitgħallem fil-klassi.

I enjoy learning in class.

Question Title

* 6. Fil-klassi spiss naħdem f'pari jew fi gruppi ma' oħrajn.

In class we often work in pairs or groups.

Question Title

* 7. Fil-klassi nista' nuri x'tgħallimt b'modi differenti (proġetti, preżentazzjonijiet u xogħol ta' kitba).

I can show what I have learnt in class in different ways (project work, presentations, written work).

Question Title

* 8. Jiena kapaċi nagħmel ix-xogħol tal-iskola (schoolwork) jew tad-dar (homework) waħdi.

I am able to do the schoolwork / homework on my own.

Question Title

* 9. Jiena nista' ntejjeb ix-xogħol li nagħmel wara l-ispjegazzjoni tal-għalliem/a.

I am able to improve my work after receiving suggestions from my teacher.

Question Title

* 10. L-iskola tgħini insir aktar kunfidenti billi ttini ċans nitkellem quddiem l-oħrajn.

The school helps me to become more confident by giving me the chance to speak in front of others.

Question Title

* 11. Fl-iskola tagħna kull student huwa/hija trattat/a b'mod ġust.

In our school every student is treated in a fair way.

Question Title

* 12. Fil-klassi l-istudenti jġibu ruħhom tajjeb.

Learners behave well in class.

Question Title

* 13. Fl-iskola tagħna l-bullying huwa mwaqqaf mill-ewwel.

At our school, bullying is stopped immediately.

Question Title

* 14. Jiena nħossni rispettat/a minn sħabi tal-klassi.

I feel respected by my classmates.

Question Title

* 15. Jiena naħseb li din hi skola tajba.

I think that this is a good school.

T