*ท่านสามารถโหวตได้1ชื่อต่อประเภทกลุ่มรางวัลเท่านั้น และสามารถเลือก โหวตเพียงกลุ่มประเภทรางวัลได้ 

โปรดกด Like และกดติดตาม Facebook Fanpage สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและมีผลต่อการโหวตของท่าน (ปิดโหวต 20 พ.ย.62)

Question Title

* 1. โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์และเบอร์ติดต่อของท่าน ให้ครบถ้วนถูกต้อง
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเสียง และหากสมาคมฯ พบข้อสงสัยหรือผิดเงื่อนไข ทางสมาคมฯ ถือว่าการโหวตของท่านเป็นโมฆะทุกกรณี

รายละเอียดประเภทรางวัล
  • ประเภทรางวัลที่ 1 - 9 แยกประเภทรางวัล เป็น 2 สาย คือสายนักลงทุนสถาบัน และสายนักลงทุนรายบุคคล
  • ประเภทรางวัลที่ 10 - 15 ไม่แยกประเภทสายลงทุนสถาบันและรายบุคคล


Question Title

* 2. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 1: ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ( 20 สังกัด )

Question Title

* 3. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 2: นักวิเคราะห์ธุรกิจการเงิน ( 13 สังกัด )

Question Title

* 4. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 3: นักวิเคราะห์พลังงานและปิโตรเคมี ( 20 สังกัด )

Question Title

* 5. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 4: นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา ( 18 สังกัด )

Question Title

* 6. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 5: นักวิเคราะห์เทคโนโลยี ( 16 สังกัด )

Question Title

* 7. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 6: นักวิเคราะห์เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ( 16 สังกัด )

Question Title

* 8. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 7: นักวิเคราะห์บริการ ( 17 สังกัด )

Question Title

* 9. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 8: นักวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี ) ( 13 สังกัด )

Question Title

* 10. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 9: นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน ( 19 สังกัด ) 

Question Title

* 11. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 10: นักวิเคราะห์อนุพันธ์ ( 15 รายชื่อ )

Question Title

* 12. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 11: นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำ ( 14 รายชื่อ )

Question Title

* 13. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 12: นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ( 20 รายชื่อ )

Question Title

* 14. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 13: นักวิเคราะห์กลุ่มหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( 12 รายชื่อ )

Question Title

* 15. กลุ่มประเภทรางวัลที่ 14: นักวิเคราะห์ Rising Star ( 13 รายชื่อ )

0 of 15 answered
 

T