Screen Reader Mode Icon
 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Latviešu
 • Magyar
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски
 • Українська
 • עברית

Witamy w naszej ankiecie i dziękujemy za zainteresowanie.

Celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu informacji, wiedzy i zaangażowania w podejmowanie decyzji wśród osób dotkniętych rakiem płuca w Europie. Ankieta jest przeznaczona dla osób, u których zdiagnozowano raka płuca i osób opiekujących się chorymi (z wyłączeniem pracowników służby zdrowia).

- Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut. Nie ma złych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że dzięki zgromadzeniu tych informacji będziemy mogli rozpoznać luki w wiedzy, poznać preferencje informacyjne i zbadać poziom zaangażowania we wspólne podejmowanie decyzji dotyczących leczenia i opieki. Twój udział pomoże nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób udzielać wsparcia i informacji osobom dotkniętym rakiem płuca w Europie.

- Udział w ankiecie jest anonimowy. Nie zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska ani o żadne informacje umożliwiające Twoją identyfikację. Wyniki będą ogólnie dostępne na stronie internetowej LuCE w listopadzie: www.lungcancereurope.eu.

- Jest to projekt prowadzony przez Lung Cancer Europe (LuCE). LuCE jest organizacją non-profit reprezentującą osoby chore na raka płuca i ich krewnych na poziomie europejskim. Obecnie LuCE reprezentuje 44 organizacje zrzeszające pacjentów i organizacje pozarządowe współpracujące na rzecz społeczności chorych na raka płuca w 26 krajach.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag. Dziękujemy za współpracę.

Lung Cancer Europe (LuCE)
info@lungcancereurope.eu

Question Title

* 1. Jeśli zgadzasz się na udział w tej ankiecie:

Czy jesteś osobą chorą na raka płuca lub osobą opiekującą się chorym?

T