Spoštovani občani,
Občina Lendava želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev. V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo (13 vprašanj).  Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

Navedite naselje in naslov (pri podjetjih/organizacijah še ime podjetja/organizacije): OPOMBA: ni nujno, je pa zaželeno.

Question Title

* 1. Navedite naselje in naslov (pri podjetjih/organizacijah še ime podjetja/organizacije): OPOMBA: ni nujno, je pa zaželeno.

V katero skupino uporabnikov sodite?

Question Title

* 2. V katero skupino uporabnikov sodite?

Katere elektronske naprave uporabljate? Koliko? (Vpišite podatke za celo gospodinjstvo oz. podjetje/organizacijo.)

Question Title

* 3. Katere elektronske naprave uporabljate? Koliko? (Vpišite podatke za celo gospodinjstvo oz. podjetje/organizacijo.)

Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naročeni?

Question Title

* 4. Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naročeni?

Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo?

Question Title

* 5. Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo?

Kdo je vaš trenuten ponudnik telekomunikacijskih storitev?

Question Title

* 6. Kdo je vaš trenuten ponudnik telekomunikacijskih storitev?

S katerimi izmed naštetih težav v koriščenju telekomunikacijskih storitev se srečujete (možnih več odgovorov)?

Question Title

* 7. S katerimi izmed naštetih težav v koriščenju telekomunikacijskih storitev se srečujete (možnih več odgovorov)?

Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo na vašem naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)?

Question Title

* 8. Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo na vašem naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)?

Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli koristiti v prihodnosti, če bi imeli možnost? Označite vse relevantne.

Question Title

* 9. Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli koristiti v prihodnosti, če bi imeli možnost? Označite vse relevantne.

Ali vam je pomembno, da lahko sami izberete ponudnika telekomunikacijskih storitev in ga po potrebi na enostaven način zamenjate?

Question Title

* 10. Ali vam je pomembno, da lahko sami izberete ponudnika telekomunikacijskih storitev in ga po potrebi na enostaven način zamenjate?

Če bi imeli možnost priključiti se na širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mbps, ali bi se priključili?

Question Title

* 11. Če bi imeli možnost priključiti se na širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mbps, ali bi se priključili?

Koliko ste pripravljeni kot enkratni strošek plačati za uporabniški širokopasovni priključek (infrastrukturo)?

Question Title

* 12. Koliko ste pripravljeni kot enkratni strošek plačati za uporabniški širokopasovni priključek (infrastrukturo)?

Koliko ste pripravljeni mesečno plačati za širokopasovno storitev (povprečna cena trojčka - internet, televizija, telefonija - je po uradnih podatkih AKOS-a 44€)?

Question Title

* 13. Koliko ste pripravljeni mesečno plačati za širokopasovno storitev (povprečna cena trojčka - internet, televizija, telefonija - je po uradnih podatkih AKOS-a 44€)?

T