Information required to process your order.Chun d'ordú a phróiseáil, tá an t-eolas thíos ag teastáil

If you wish to receive hard copies of the resources provided by Languages Connect please fill in your details below.
If you have any queries, please e-mail sandrine.pac-kenny@ppli.ie
Má theastaíonn cóipeanna crua de na hacmhainní ó Languages Connect uait, líon isteach do chuid sonraí thíos: sandrine.pac-kenny@ppli.ie

Question Title

* 1. Full Name (First Name and Surname) / Ainm iomlán (Céadainm agus Sloinne)

Question Title

* 2. School Name / Ainm na Scoile

Question Title

* 3. School Address / Seoladh na Scoile

Question Title

* 5. School Eircode / Éirchód na Scoile

Question Title

* 6. School Roll Number / Uimhir Rolla na Scoile

Question Title

* 7. Contact phone number (for delivery company) / Uimhir ghutháin teagmhálaí (don comhlacht seachadta)

Question Title

* 8. Please confirm if you would like the resources in English or Irish / Ar mhaith leat na hacmhainní a fháil i nGaeilge nó i mBéarla?

Question Title

* 9. Number of 'TY Work Experience Student Activity Packs' required for your school. Enter 0 if none required. / Líon na bpacáistí 'Taithí Oibre na hIdirbhliana, Paca Gníomhaíochtaí an Scoláire' atá ag teastáil don scoil. Cuir isteach 0 mura bhfuil aon cheann ag teastáil.

Question Title

* 10. Number of 'LCA & LCVP Work Experience Student Activity Packs' required for your school. Enter 0 if none required. / Líon na bpacáistí 'Taithí Oibre ATF/GCAT, Paca Gníomhaíochtaí an Scoláire' atá ag teastáil don scoil. Cuir isteach 0 mura bhfuil aon cheann ag teastáil.

Question Title

* 11. Number of TY Work Experience 'Guidance Counsellors Resource' booklets you would like. Enter 0 if none required. / Líon na leabhrán 'Taithí Oibre na hIdirbhliana, Acmhainn do Chomhairleoirí Gairmthreorach' atá ag teastáil. Cuir isteach 0 mura bhfuil aon cheann ag teastáil.

Question Title

* 12. Would you like to be added to our Guidance Counsellor mailing list to receive updates on resources? If YES, please enter your e-mail address. / Más mian leat go gcuirfear d'ainm ar ár liosta seachadta do Chomhairleoirí Gairmthreoracha, chun nuashonruithe a fháil faoi acmhainní, cuir do sheoladh ríomhphoist isteach anseo:

For the 2021/2022 academic year  - please order by 30th Sept 2021 for delivery before Oct mid-term. / Don scoilbhliain 2021/22 - ordaigh roimh an 30 Meán Fómhair 2021, agus seachadfar d'ordú roimh lár an téarma i nDeireadh Fómhair.

Question Title

* 13. I consent to PPLI processing the personal data in this form for the purposes of the order and other related matters. / Tugaim cead do PPLI, an t-eolas pearsanta ar an bhfoirm seo a úsáid don ordú, agus do rudaí eile a bhaineann leis an ordú.

T