Mèsi paske pou patisipasyon ou nan klas nou yo. Ide ou ban nou sou eksperyan ou nan klas la ede nou anpil!

T