Tiếng Nói Quý Vị Quan Trọng. Hãy Tham Gia Buổi Nói.

Nhiều sự kiện đang xảy đến ở San José. Chúng ta đang đối mặt với những thay đổi chưa từng có bao quanh vận mệnh của thành phố. Như là những thành viên của cộng đồng, sự tham gia của quý vị trong việc ra quyết định và hoạt động cộng đồng là quan trọng. Là một thành viên của cộng đồng San José, tiếng nói của quý vị là quan trọng. Chúng tôi lắng nghe và thấu hiểu nhận định của quý vị. Vui lòng dành một vài phút trả lời bản thăm dò ý kiến ngắn ngủi này.

Question Title

* 1. Số mã vùng cư ngụ (hoặc Không địa chỉ nhất định)

Question Title

* 2. Số người cư ngụ trong hộ của quý vị (Bán phần hay toàn phần)

Question Title

* 3. Độ tuổi của những người cư ngụ trong hộ của quý vị (Lựa chọn tất cả thích hợp)

Question Title

* 4. Chủng Tộc/Dân Tộc (Lựa chọn tất cả thích hợp)

Question Title

* 5. Ngôn ngữ nói tại nhà (Lựa chọn tất cả thích hợp)

Question Title

* 6. Giới Tính

Question Title

* 7. Quý vị muốn sống trong trong một cộng đồng nào?

Question Title

* 8. Vì sao việc này quan trọng đối với quý vị?

Question Title

* 9. Việc đó khác biệt với cách quý vị nhìn thấy sự việc hiện tại như thế nào?

Question Title

* 10. Những sự việc gì cần phải xảy ra để kiến tạo những thay đổi như thế?

T