CHESTIONAR

Dragi colegi, vă invităm să luați parte la completarea acestui chestionar privind cunoașterea și conștientizarea rolului politicilor Științei Deschise de către actorii procesului de cercetare din Republica Moldova. Acest sondaj este realizat în cadrul Proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ, prevăzut de expresia de interes pentru Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării lansată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Proiectul își propune să sprijine consolidarea cadrului național al Științei Deschise printr-o serie de măsuri și activități de sprijin și coordonare pentru o știință și cercetare deschisă.

Definiții:
Știința Deschisă se referă la o nouă abordare a proceselor științifice, bazată pe cooperare și pe noi modalități de diseminare a cunoștințelor, îmbunătățirea accesibilității și a reutilizării rezultatelor cercetării cu ajutorul tehnologiilor digitale și al noilor instrumente de colaborare (RECOMANDAREA (UE) 2018/790 A COMISIEI din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora).

Politica de confidențialitate
Răspunsurile furnizate în acest sondaj vor fi anonime. Participarea dvs. la acest sondaj este confidențială.

Completarea chestionarului va dura aproximativ 20-25 de minute.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dvs.

Date de contact:
Tel: 022  28 98 48
e-mail: info@idsi.md 
 
11% of survey complete.

T